Hemsida - Edustajistovaalit
.
.

.

Var med om att skapa världens bästa Metsä

 

Metsäliitto Osuuskunta ägs av finska skogsägare. Andelslaget visar väg för skogsindustrins framtid. Vi bestämmer själv, vilken slags Metsä vi vill ha och behöver. I vår Metsä innehas högsta beslutanderätt av vanliga skogsägare, det vill säga ledamöter i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta som väljs genom fullmäktigeval. Kandidera och delta i att bygga världens bästa skogsbolag för finska skogsägare!

Att vara ledamot i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige är ett viktigt förtroendeuppdrag i Finlands skogsbransch. Som ägarmedlem kan du kandidera eller verka i en valmansförening och även själv rösta i valet. Fullmäktigevalet genomförs 1.2–30.6.2019.

 

 

 

 

Andelslaget Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag och har 104 000 skogsägare. Metsä Group är en finsk skogsindustrikoncern med internationell verksamhet. Metsä Group anskaffar majoriteten av sitt virke från ägarmedlemmar och ur denna nordliga råvara producerar bolaget högklassiga trävaror, cellulosa och sågvirke, samt kartong och matlagningspapper.

Metsä Groups ägarbakgrund och affärsverksamhetsstruktur skiljer Metsä Group från dess konkurrenter och stärker verksamheten på lång sikt. Genom andelslagets ägarmedlemmar har Metsä Group tillgång till en omfattande reserv av förstklassigt virke, vilket ger en stabil och långsiktig grund för att utveckla egen verksamhet och produktionsanläggningar.

Bli ägarmedlem »

Ju bättre ledatillfällen,

desto starkare Metsä

 

Ge din röst och aktivera även andra genom att dela denna video i sociala medier. Finlands skogsägare tackar dig. Dela här »

Tidsschema

31.12.2018

Om du är medlem i andelslaget vid årsslutet är du berättigad att rösta och kandidera i valet.

12.1.2019

Mandatfördelning baserad på medlemsantal publiceras.

21.1–15.2.2019

Valtillfällen på 59 orter.

Februari

Kandidatuppställning.

20.3–12.4.2019

Röstning per post eller via denna webbplats.

Maj

Röstningsresultatet offentliggörs under maj månad.

1.7.2019

Nya fullmäktiges och distriktsrådens mandatperiod börjar.

För finska skogsägare

 

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige använder sig av den högsta beslutanderätt som andelslagets medlemmar omfattas av. Att vara fullmäktigeledamot kan fungera som en utmärkt språngbräda till mer krävande administrativa uppdrag. Fullmäktige fattar till exempel beslut om ränta på andelskapital, fastställer bokslut samt utser ledamöter och revisorer till andelslagets förvaltningsråd. Därtill beslutar fullmäktige i frågor gällande andelslaget Metsäliitto Osuuskunta, såsom om deras bestämmelser.

Blivanda fullmäktige består av 52 ledamöter ur 15 valkretsar. Varje valkrets är berättigad till en fullmäktigeplats per var 2 300:e medlem.

 

Läs mer »

 

 

 

Så här röstar du

Så här röstar du

Du har rösträtt i fullmäktigevalet om du var medlem i Metsäliitto Osuuskunta i slutet av år 2018. Om du låter din röst höras i valet är finska Metsä i goda händer även i framtiden.

Fullmäktigevalet hålls vart fjärde år. Du kan rösta per post eller via denna webbplats. Varje medlem har en röst. En medlem kan rösta på en kandidat i sin egen valkrets. Detta är inte ett partipolitiskt val.

Ett proportionerligt valsystem tillämpas. Valomröstningen sker 20.3–12.4.2019. Valresultatet fastställs 1.6. Du kommer att per post få valkretsens sammanställning av kandidatlistor, en röstsedel och anvisningar för att kunna rösta via denna webbplats. När röstningen avslutas ska per post inskickade röstsedlar vara framme senast 12.4. kl. 16.00. Via denna webbplats kan du rösta fram till 12.4. kl. 23.59.


Om du tappat din röstsedel, kontakta vår kundtjänst på tfn
. 010 7770.*

* Mån–fre kl. 8-20. lör kl. 10–16. Samtalspris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inhemska fasta telefoner och mobiltelefoner.

Du röstar på en kandidat från din egen valkrets. Din valkrets bestäms i första hand efter din hemkommun. Om du istället önskar rösta på en kandidat i valkretsen där din skog finns, meddela detta senast 31.12.2018 genom att logga in på kunduppgifterna (Asiakastiedot) i Metsäverkko, bifogad blankett eller genom att kontakta vår kundtjänst, tfn. 010 7770.* Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8-20 och på lördagar kl. 10-16.

Om du anmält detta redan vid fullmäktigevalet år 2015 eller tidigare, gäller ändringen fortfarande. Kontrollera din valkommun på baksidan av Metsä Groups Viesti -tidning från september eller december eller kontoutdraget från januari.

Kandidaterna presenteras på denna webbplats när röstningstiden börjar. Sammanställning av kandidatlistorna i din valkrets, en röstsedel och röstningsanvisningar skickas senast 20.3.2019.

Valresultatet i fullmäktigevalet räknas enligt det proportionerliga valsystemet. Den kandidat i kandidatlistan som får flest röster, får hela listans röstantal som jämförelsetal. Den kandidat på kandidatlistan som får näst flest röster, får hälften av listans röstantal som jämförelsetal, den tredje på listan får en tredjedel o.s.v. Från varje valkrets väljs kandidaterna med störst jämförelsetal till fullmäktige. Distriktsrådsledamöterna väljs efter fullmäktigeledamöterna, valkretsvis på grundval av antalet personröster.

1

Röstningsmaterialet skickas via posten till ägarmedlemmarna 18.3.

2

Bekanta dig med kandidaterna i din valkrets på denna webbplats från och med den 20.3. Passa på att använda kandidattesten.

3

Rösta 20.3.-12.4. För att kunna rösta via denna webbplats behöver du ditt medlemsnummer och en PIN-kod du fått på posten. Alternativt kan du skicka in din röstsedel. 

Bekanta dig även med dessa:

Till medier

Ytterligare information om valet och intervjuförfrågningar:

Juha Jumppanen, Direktör för medlemstjänster, Metsä Group

tfn 050 384 4808

juha.jumppanen@metsagroup.com

 

Krista Kimmo, Kommunikationschef, Metsä Group

tfn 050 526 4911

krista.kimmo@metsagroup.com