Hemsida - Edustajistovaalit
.
.

.

Var med om att skapa världens bästa Metsä

 

Metsäliitto Osuuskunta ägs av finska skogsägare. Andelslaget visar väg för skogsindustrins framtid. Vi bestämmer själv, vilken slags Metsä vi vill ha och behöver. I vår Metsä innehas högsta beslutanderätt av vanliga skogsägare, det vill säga ledamöter i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta som väljs genom fullmäktigeval. Kandidera och delta i att bygga världens bästa skogsbolag för finska skogsägare!

Att vara ledamot i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige är ett viktigt förtroendeuppdrag i Finlands skogsbransch. Som ägarmedlem kan du kandidera eller verka i en valmansförening och även själv rösta i valet. Fullmäktigevalet genomförs 1.2–30.6.2019.

 

 

 

 

Andelslaget Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag och har 104 000 skogsägare. Metsä Group är en finsk skogsindustrikoncern med internationell verksamhet. Metsä Group anskaffar majoriteten av sitt virke från ägarmedlemmar och ur denna nordliga råvara producerar bolaget högklassiga trävaror, cellulosa och sågvirke, samt kartong och matlagningspapper.

Metsä Groups ägarbakgrund och affärsverksamhetsstruktur skiljer Metsä Group från dess konkurrenter och stärker verksamheten på lång sikt. Genom andelslagets ägarmedlemmar har Metsä Group tillgång till en omfattande reserv av förstklassigt virke, vilket ger en stabil och långsiktig grund för att utveckla egen verksamhet och produktionsanläggningar.

Bli ägarmedlem »

Ju bättre ledatillfällen,

desto starkare Metsä

 

Ge din röst och aktivera även andra genom att dela denna video i sociala medier. Finlands skogsägare tackar dig. Dela här »

Tidsschema

31.12.2018

Om du är medlem i andelslaget vid årsslutet är du berättigad att rösta och kandidera i valet.

12.1.2019

Mandatfördelning baserad på medlemsantal publiceras.

21.1–15.2.2019

Valtillfällen på 59 orter.

Februari

Kandidatuppställning.

20.3–12.4.2019

Röstning per post eller via denna webbplats.

Maj

Röstningsresultatet offentliggörs under maj månad.

1.7.2019

Nya fullmäktiges och distriktsrådens mandatperiod börjar.

För finska skogsägare

 

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige använder sig av den högsta beslutanderätt som andelslagets medlemmar omfattas av. Att vara fullmäktigeledamot kan fungera som en utmärkt språngbräda till mer krävande administrativa uppdrag. Fullmäktige fattar till exempel beslut om ränta på andelskapital, fastställer bokslut samt utser ledamöter och revisorer till andelslagets förvaltningsråd. Därtill beslutar fullmäktige i frågor gällande andelslaget Metsäliitto Osuuskunta, såsom om deras bestämmelser.

Blivanda fullmäktige består av 52 ledamöter ur 15 valkretsar. Varje valkrets är berättigad till en fullmäktigeplats per var 2 300:e medlem. Här hittar du alla givna röster.

 

Läs mer »

 

 

 

Till medier

Ytterligare information om valet och intervjuförfrågningar:

Tomi Salo, Direktör för medlemstjänster, Metsä Group

tfn 045 875 8911

tomi.salo@metsagroup.com

 

Krista Kimmo, Kommunikationschef, Metsä Group

tfn 050 526 4911

krista.kimmo@metsagroup.com