Kom med och ta hand om ditt Metsä.

Ställ upp som kandidat i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktigeval.


Kom med och bygga världens bästa Metsä.

Metsäliitto Osuuskunta är ett andelslag som ägs av finländska skogsägare och visar världen vart skogsindustrin är på väg i framtiden. Som förädlare av förnybart trä är vi globala föregångare inom hållbar bioekonomi. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige består av finländska skogsägare som väljs genom val. Fullmäktige utövar ägarmedlemmarnas högsta beslutanderätt. Ställ upp som kandidat och kom med och bygga upp världens bästa skogsbolag för finländska skogsägare.

Medlemskap i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige är ett viktigt förtroendeuppdrag i den finländska skogsbranschen. Som ägarmedlem kan du ställa upp som kandidat, verka i valmansförening och rösta i själva valet. Fullmäktigevalet förrättas 1.2–30.6.2023.

Metsä Group är ett finländskt skogsindustriföretag med starka rötter i den finländska skogen, som verkar på den globala marknaden. Vi använder världens bästa förnybara råvara, nordligt trä, på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av inemot 100 000 skogsägare.

Metsä Groups ägarbakgrund och affärsverksamhetsstruktur skiljer bolaget från sina konkurenter och stärker verksamhetens långsiktighet. Genom andelslagets ägarmedlemmar har Metsä Group tillgång till en betydande reserv av förstklassig träråvara, vilket ger en stabil grund för utveckling av den egna verksamheten och produktionsanläggningarna.

ANSLUT DIG SOM ÄGARMEDLEM

Påverka den finländska skogsindustrins framtid.

Så här ställer du upp som kandidat

Du kan ställa upp som kandidat 1.2–28.2.2023. Det går enklast att ställa upp och bilda kandidatförteckningar på plats vid valtillfällen i din egen valkrets. De viktigaste kriterierna för ledamöter i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige är ett genuint intresse och lust att utveckla andelslaget och den finländska skogsbranschen samt främja andelslagets fördel.

Fullmäktige utövar ägarmedlemmarnas högsta beslutanderätt. Fullmäktige är också en utmärkt tillväxtplats för övriga utmanande administrativa uppgifter. Fullmäktige beslutar bland annat om fastställandet av bokslutet, användningen av överskottet och antalet ledamöter i förvaltningsrådet. Fullmäktige väljer ledamöter till förvaltningsrådet samt revisor. Dessutom beslutar fullmäktige om Metsäliitto Osuuskuntas stadgar.

Din valkommun

Du kandiderar i din egen valkrets, som primärt bestäms efter hemkommun. Du kan också rösta på en kandidat i den valkrets där din skog är belägen, om du senast 31.12.2022 har bytt valkommun med denna blankett.

Valmansföreningar ställer upp kandidatlistorna

Fullmäktigevalet är ett proportionellt val. För att ställa upp som kandidat ska du vara uppställd på en kandidatlista i din egen valkrets. Kandidatlistan upprättas av en valmansförening som består av minst sex röstberättigade medlemmar från samma valkrets. Observera att du endast kan vara kandidat i en valmansförening och att du inte själv kan vara medlem i en valmansförening.

I samband med fullmäktigevalet väljs även ledamöter till distriktsrådet på basis av antalet personröster. Distriktsrådets uppgift är att verka som sammanbindande länk mellan ledamöter, virkesanskaffning och skogstjänster.

Om du vill kandidera men inte kan komma till valtillfället, kontakta kontaktpersonerna i inbjudan. Inbjudan skickas i samband med kontoutdraget i januari. Om du har tappat bort din inbjudan, kontakta vår kundtjänst på tfn 010 7770.* Kandidatlistorna ska vara valnämnden tillhanda senast 28.2.2023 kl. 16. Observera tiden för postgången.

* Samtalspris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) för inrikessamtal från fast telefon och mobiltelefon.

Du kan ställa upp som kandidat i fullmäktigevalet, om:

 • 1
  Du är fullvärdig medlem i Metsäliitto Osuuskunta och du har varit medlem vid utgången av 2022.
 • 2
  Du inte är anställd av Metsäliitto Osuuskunta eller dess koncernbolag.
 • 3
  Du inte är ledamot i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd eller styrelse. Endast en person per medlemskap kan ställa upp som kandidat i valet.

Ett mångsidigt Metsä byggs upp av ett mångsidigt fullmäktige.

Känner du en skogsägare som skulle vara lämpad som riktningsvisare för finländska Metsä? Hjälp ditt Metsä genom att dela denna video på sociala medier. De finländska skogsägarna tackar. Dela här

Viktiga datum:

 • 31.12.2022

  Du är berättigad att rösta och ställa upp som kandidat i vale tom du har varit ägarmedlem i Metsäliitto Osuuskunta vid utgången av 2022.

 • 13.1.2023

  Platsfördelningen publiceras på basen av medlemsantal.

 • 23.1.–17.2.2023

  Valtillfällen.

 • 1.2.–28.2.2023

  Kandidatnominering.

 • 22.3.–14.4.2023

  Röstning per post eller på denna webbplats.

 • 1.7.2023

  Det nya fullmäktiges och distriktsrådens mandatperiod inleds.

Välkommen på Valtillfälle

Som ägarmedlem i Metsäliitto Osuuskunta är du välkommen till valtillfälle i din valkrets. Vid valtillfället kan du bekanta dig med andra medlemmar i din valkrets, bilda en valmansförening, kandidera eller nominera andra till kandidater.

Valtillfällen

Du kan ställa upp som kandidat på en valmansförenings kandidatlista. Notera att du kan ställa upp som kandidat för endast en valmansförening. Om du är kandidat i valet, kan du inte vara medlem i en valmansförening. Ledamöterna till distriktsrådet väljs också i samband med fullmäktigevalet. Distriktsråden har som uppgift att fungera som sammanbindande länk mellan medlemskåren och virkesanskaffning och skogstjänster.

Vi anordnar 3–5 valtillfällen i alla 16 valdistrikt 24.1–15.2.2023. Ägarmedlemmar har fritt inträde till valtillfällen. Välj din egen valkrets och det tillfälle som passar dig bäst. Kontrollera din valkommun på baksidan av Metsä Groups Viesti-tidning från december, kontoutdraget från januari 2023 eller i Metsäverkko genom att logga in på Kunduppgifter i Metsäverkko. Anmäl dig till valtillfället på adressen www.lyyti.in/metsavaalit.

Om du inte kan delta i valtillfällena, kan du delta i ett
webbinarium 7.2.2023 på adressen metsagroup.com/metsatapahtumat.

Varmt välkommen!

 

Läs mera och anmäl dig till ett valtillfälle i din egen valkrets

Valtillfällets program

 • 17:30
  Kaffe
 • 18:00
  Tillfället öppnas, representant för Metsäliitto Osuuskuntas styrelse/förvaltningsråd
 • 18:15
  Metsä Groups tillväxtinvesteringar
  Översikt över virkeshandel, skogstjänster och hållbar utveckling
 • 19:15
  Fullmäktigevalet 2023
 • 20:00
  Kvällsbit och diskussion om dagens ämnen

För den finländska skogsägaren

Fullmäktige utövar ägarmedlemmarnas högsta beslutanderätt. Fullmäktige är också en utmärkt tillväxtplats för övriga utmanande administrativa uppgifter. Fullmäktige beslutar bland annat om fastställandet av bokslutet, användningen av överskottet och antalet ledamöter i förvaltningsrådet. Fullmäktige väljer ledamöter till förvaltningsrådet samt revisor. Dessutom beslutar fullmäktige om Metsäliitto Osuuskuntas stadgar.

Det nuvarande fullmäktige består av 52 ledamöter från 15 valdistrikt. Varje valdistrikt är berättigat till en plats i fullmäktige per varje påbörjad 2300 medlemmar.

LÄS MERA