Kom med och ta hand om ditt Metsä.

Rösta i Metsäliitto Osuuskuntas
fullmäktigeval 22.3. – 14.4.2023.


Kom med och bygga världens bästa Metsä.

Metsäliitto Osuuskunta är ett andelslag som ägs av finländska skogsägare och visar världen vart skogsindustrin är på väg i framtiden. Som förädlare av förnybart trä är vi globala föregångare inom hållbar bioekonomi. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige består av finländska skogsägare som väljs genom val. Fullmäktige utövar ägarmedlemmarnas högsta beslutanderätt.

Medlemskap i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige är ett viktigt förtroendeuppdrag i den finländska skogsbranschen. Du får per post en valsedel och anvisningar för elektronisk röstning. Använd din röst 22.3. – 14.4.2023 och bestäm vem som representerar dig i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige.

Metsä Group är ett finländskt skogsindustriföretag med starka rötter i den finländska skogen, som verkar på den globala marknaden. Vi använder världens bästa förnybara råvara, nordligt trä, på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av inemot 100 000 skogsägare.

Metsä Groups ägarbakgrund och affärsverksamhetsstruktur skiljer bolaget från sina konkurenter och stärker verksamhetens långsiktighet. Genom andelslagets ägarmedlemmar har Metsä Group tillgång till en betydande reserv av förstklassig träråvara, vilket ger en stabil grund för utveckling av den egna verksamheten och produktionsanläggningarna.

ANSLUT DIG SOM ÄGARMEDLEM

Påverka. Rösta.

Hjälp ditt Metsä genom att dela denna video på sociala medier.
De finländska skogsägarna tackar. Dela här

Viktiga datum:

 • 31.12.2022

  Du är berättigad att rösta och ställa upp som kandidat i vale tom du har varit ägarmedlem i Metsäliitto Osuuskunta vid utgången av 2022.

 • 13.1.2023

  Platsfördelningen bestäms på basen av medlemsantal.

 • 23.1.–17.2.2023

  Valtillfällen.

 • 1.2.–28.2.2023

  Kandidatnominering.

 • 22.3.–14.4.2023

  Röstning per post eller på denna webbplats.

 • 1.7.2023

  Det nya fullmäktiges och distriktsrådens mandatperiod inleds.

För den finländska skogsägaren

Fullmäktige utövar ägarmedlemmarnas högsta beslutanderätt. Fullmäktige är också en utmärkt tillväxtplats för övriga utmanande administrativa uppgifter. Fullmäktige beslutar bland annat om fastställandet av bokslutet, användningen av överskottet och antalet ledamöter i förvaltningsrådet. Fullmäktige väljer ledamöter till förvaltningsrådet samt revisor. Dessutom beslutar fullmäktige om Metsäliitto Osuuskuntas stadgar.

Det nya fullmäktige har sammanlagt 48 medlemmar. Varje valdistrikt är berättigat till en plats i fullmäktige per varje påbörjad 2300 medlemmar.

LÄS MERA

Låt din röst höras.

Så här röstar du

Du har rösträtt i fullmäktigevalet om du var ägermedlem i Metsäliitto Osuuskunta i slutet av år 2022. Om du låter din röst höras i valet är finska Metsä i goda händer även i framtiden.

Fullmäktigevalet hålls vart fjärde år. Du kan rösta per post eller via denna webbplats. Varje ägermedlem har en röst. En ägermedlem kan rösta på en kandidat i sin egen valkrets.

Ett proportionerligt valsystem tillämpas. Valresultatet fastställs senast på 1.6. Du kommer att per post få valkretsens sammanställning av kandidatlistor, en röstsedel och anvisningar för att kunna rösta via denna webbplats. När röstningen avslutas ska per post inskickade röstsedlar vara framme senast 14.4. kl. 16.00. Via denna webbplats kan du rösta fram till 14.4. kl. 23.59.

Om du tappat din röstsedel, kontakta vår kundtjänst på tfn. 010 7770.*

* Mån–fre kl. 8-20. lör kl. 10–16. Samtalspris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inhemska fasta telefoner och mobiltelefoner.

Du röstar på en kandidat från din egen valkrets. Din valkrets bestäms i första hand efter din hemkommun. De medlemmar som har meddelat att de vill rösta i den kommun där deras skog är belägen, har fått sig tillsänt sammanställning av kandidatlistorna och röstsedel för det valdistriktet där deras skog är belägen. Man kan inte längre ändra valdistriktet för detta val.

Kandidaterna presenteras på denna webbplats när röstningstiden börjar. Sammanställning av kandidatlistorna i din valkrets, en röstsedel och röstningsanvisningar skickas senast 22.3.2023.

Vid rösträkningen får den kandidat på kandidatlista som har fått flest röster kandidatlistans sammanlagda röstantal som jämförelsetal. Den kandidat som har fått näst mest röster får hälften av listans sammanlagda röstantal som jämförelsetal, den med tredje mest röster en tredjedel osv. Till fullmäktige väljs de kandidater som har största jämförelsetalen. Utöver fullmäktigemedlemmarna väljs 5–8 medlemmar till distriktsråden så att antalet beror på antalet medlemmar i distriktet. Dessa väljs i ordningsföljd enligt personligt röstetal.

 • 1

  Röstningsmaterialet via posten ska vara ägarmedlemmarna tillhanda senast 22.3.

 • 2

  Bekanta dig med kandidaterna i din valkrets på denna webbplats från och med den 22.3. Passa på att använda kandidattesten.

 • 3

  Rösta 22.3. – 14.4. För att kunna rösta via denna webbplats behöver du ditt medlemsnummer och en PIN-kod du fått på posten. Alternativt kan du skicka in din röstsedel.

 • Läs mer detaljerade röstningsanvisningar

Hitta din kandidat och rösta:

Bekanta dig även med dessa:

Valordning (pdf)
Röstningsanvisningar