Kom med och ta hand om ditt Metsä.

Metsäliitto Osuuskuntas nya fullmäktige är valt. Se valresultatet per valdistrikt här.


Kom med och bygga världens bästa Metsä.

Metsäliitto Osuuskunta är ett andelslag som ägs av finländska skogsägare och visar världen vart skogsindustrin är på väg i framtiden. Som förädlare av förnybart trä är vi globala föregångare inom hållbar bioekonomi. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige består av finländska skogsägare som väljs genom val. Fullmäktige utövar ägarmedlemmarnas högsta beslutanderätt.

Medlemskap i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige är ett viktigt förtroendeuppdrag i den finländska skogsbranschen.

Metsä Group är ett finländskt skogsindustriföretag med starka rötter i den finländska skogen, som verkar på den globala marknaden. Vi använder världens bästa förnybara råvara, nordligt trä, på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av inemot 100 000 skogsägare.

Metsä Groups ägarbakgrund och affärsverksamhetsstruktur skiljer bolaget från sina konkurenter och stärker verksamhetens långsiktighet. Genom andelslagets ägarmedlemmar har Metsä Group tillgång till en betydande reserv av förstklassig träråvara, vilket ger en stabil grund för utveckling av den egna verksamheten och produktionsanläggningarna.

ANSLUT DIG SOM ÄGARMEDLEM

Viktiga datum:

 • 31.12.2022

  Du är berättigad att rösta och ställa upp som kandidat i vale tom du har varit ägarmedlem i Metsäliitto Osuuskunta vid utgången av 2022.

 • 13.1.2023

  Platsfördelningen bestäms på basen av medlemsantal.

 • 23.1.–17.2.2023

  Valtillfällen.

 • 1.2.–28.2.2023

  Kandidatnominering.

 • 22.3.–14.4.2023

  Röstning per post eller på denna webbplats.

 • 1.7.2023

  Det nya fullmäktiges och distriktsrådens mandatperiod inleds.

För den finländska skogsägaren

Fullmäktige utövar ägarmedlemmarnas högsta beslutanderätt. Fullmäktige är också en utmärkt tillväxtplats för övriga utmanande administrativa uppgifter. Fullmäktige beslutar bland annat om fastställandet av bokslutet, användningen av överskottet och antalet ledamöter i förvaltningsrådet. Fullmäktige väljer ledamöter till förvaltningsrådet samt revisor. Dessutom beslutar fullmäktige om Metsäliitto Osuuskuntas stadgar.

Det nya fullmäktige har sammanlagt 48 medlemmar. Varje valdistrikt är berättigat till en plats i fullmäktige per varje påbörjad 2300 medlemmar.

LÄS MERA