Huvudstadsregion valdistrikt

Valtillfällena är på finska, om inte annat anges.

Esbo Ti. 24.1.2023
Metsä Groups huvudkontor, auditoriet
Norrskensparken 2 C, 02100 Esbo

Vanda Ti. 31.1.2023
Sokos Hotel Flamingo
Balansvägen 8, 01510 Vanda

Helsingfors To. 9.2.2023
Sokos Hotel Presidentti, Sylvi-salen
Södra Järnvägsgatan 4, 00100 Helsingfors