Vasa valdistrikt

Tillställningarna är svenskspråkiga.

Närpes 31.1.2019 Närpes Yrkesakademi, auditoriet, Ängskullsvägen 1

Bennäs 7.2.2019Sursik skolcentrum Auditoriet, Sursikvägen 41

Korsholm 12.2.2019Korsholms Kulturhus, Skolvägen 1